Przemyski Festiwal Sztuki Operowej
im. Franciszka Mireckiego
oraz międzynarodowy konkurs operowy

Główny plakat

Jest to wyjątkowe wydarzenie artystyczne stanowiące wielki festiwal sztuki wokalnej na Podkarpaciu. W ramach swoich działań Przemyski Festiwal Sztuki Operowej pozwala mocno odsuniętej obecnie od sztuki operowej publiczności Podkarpacia, wziąć udział w niezwykłych wydarzeniach festiwalowych: spektaklach i koncertach operowych, koncertach symfonicznych i kameralnych z udziałem najwybitniejszych polskich i zagranicznych artystów.

Międzynarodowy konkurs operowy

Kalendarium

 • 28.08.2023 - Rejestracja uczestników, powitanie, koncert inauguracyjny,
 • 29-30.08.2023 - Etap I konkursu (z fortepianem) maksymalnie 100 uczestników,
 • 31.08.2023 - Półfinał (z fortepianem), maksymalnie 40 uczestników,
 • 01.09.2023 - Finał (z orkiestrą), maksymalnie 20 uczestników,
 • 02.09.2023 - Koncert laureatów z wręczeniem nagród, maksymalnie 10 uczestników,
 • 03.09.2023 - Uroczysty koncert finałowy.

Aktualizacja

 • 28.08.2023 - Rejestracja uczestników, powitanie, koncert inauguracyjny,
 • 30.08.2023 - próby uczestników z pianistami (z fortepianem),
 • 31.08.2023 - I etap konkursu w kolejności alfabetycznej 10:00 - 13:0014:00 - 17:00 (z fortepianem),
 • 01.09.2023 - II etap konkursu 11:00 - 14:00(z fortepianem),
 • 02.09.2023 - Etap z orkiestrą oraz Gala Finałowa,
 • 03.09.2023 - Uroczysty koncert finałowy Festiwalu.

Regulamin konkursu

English version

W sprawach związanych z konkursem zapraszamy do kontaktu pod adresem email: competition@mfpkis.pl

Lista zakwalifikowanych kandydatów w kolejności alfabetycznej:

 1. Banasiak Ewa
 2. Bigoś Magdalena
 3. Bluj Justyna
 4. Bolojan Ramona
 5. Bujak Justyna Weronika
 6. Cieślak Magdalena
 7. Cruz Acosta Merlin
 8. Czuba Magdalena
 9. Dybowska Paulina
 10. Dziuba Łukasz
 11. Filipiak Martin
 12. Gierla Katarzyna
 13. Gocałek Paulina
 14. Honcharova Halyna
 15. Jakubczak Łukasz
 16. Janczaruk-Czarnecka Paulina Marlena
 17. Karpińska Agnieszka
 18. Kędzior Joanna
 19. Kirschanek Jadwiga
 20. Klemańska Zuzanna
 21. Lahotska Daria
 22. Łaska Aleksandra
 23. Łykowski Tomasz
 24. Menaszek Ewa
 25. Nowak Remigiusz
 26. Pavlenko Solomiia
 27. Pikija Tia
 28. Radecka Monika
 29. Rubacha Grzegorz
 30. Selleck Leo
 31. Skrobek Łukasz
 32. Stefaniak Magdalena
 33. Wojdyła Wiktoria

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu w kolejności alfabetycznej:

 1. Bluj Justyna
 2. Bujak Justyna
 3. Ewa Menaszek
 4. Gocałek Paulina
 5. Janczaruk Paulina
 6. Klemańska Zuzanna
 7. Kędzior Joanna
 8. Lahotska Daria
 9. Łaska Aleksandra
 10. Nowak Remigiusz
 11. Pavlenko Solomia
 12. Rubacha Grzegorz
 13. Stefaniak Magdalena
 14. Tikija Pija
 15. Wojdyła Wiktoria

Lista osób zakwalifikowanych do finałowego etapu w kolejności alfabetycznej:

 1. Bluj Justyna
 2. Bujak Justyna
 3. Kędzior Joanna
 4. Menaszek Ewa
 5. Pavlenko Solomiia
 6. Pikija Tia
 7. Stefaniak Magdalena
 8. Łaska Aleksandra

W I Międzynarodowym Konkursie Operowym w ramach Przemyskiego Festiwalu Sztuki Wokalnej im. Franciszka Mireckiego nagrody otrzymały:

 1. Stefaniak Magdalena — Grand Prix im. F. Mireckiego.
 2. Kędzior Joanna — II nagroda
 3. Bujak Justyna — III nagroda

Konkurs odbył się podczas Przemyskiego Festiwalu Sztuki Operowej im. Franciszka Mireckiego w Przemyślu w dniach od 28 sierpnia do 3 września 2023 roku.

Oceny dokonywało Jury w składzie:

prof. Ewa Biegas
prof. Ewa Biegas
Przemysław Firek
Przemysław Firek
Mariusz Kwiecień
dr Mariusz Kwiecień
rof. Marcin Nałęcz Niesiołowski
prof. Marcin Nałęcz Niesiołowski
dr Sebastian Perłowski
dr Sebastian Perłowski

Zgłoszenie składa się z:

 1. Wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Konkursu.
 2. Nagrań video własnych wykonań, dokonanych nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 roku, o łącznej długości od 7 do 12 minut, bez cięć w trakcie poszczególnych utworów.
 3. Krótkiej noty biograficznej do wykorzystania w książce programowej Konkursu i publikacjach prasowych.
 4. Aktualnej fotografii portretowej w wysokiej rozdzielczości przeznaczonej do druku.
 5. Potwierdzenia opłaty wpisowej w wysokości 200.00 PLN na konto bankowe Fundacji:
  PL81 2490 0005 0000 4520 3601 5922.

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko kandydata, za którego dokonywana jest rejestracja. Osoba, która nie dokona opłaty rejestracyjnej, nie będzie mogła wziąć udziału w Konkursie.

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia kandydatów, którzy prześlą niekompletną dokumentację.

Konkurs składa się z następujących etapów

 1. Etap I z towarzyszeniem fortepianu (maksymalnie 12 minut).
  • Aria operowa z XVII lub XVIII wieku,
  • Aria operowa z XIX, XX lub XXI wieku.
 2. Etap II z towarzyszeniem fortepianu (maksymalnie 15 minut).
  • Aria operowa z XVIII lub XIX wieku,
  • Aria operowa z XIX, XX lub XXI wieku.
 3. Etap III (Finał) z towarzyszeniem orkiestry.
  • Aria operowa z repertuaru światowego (do wyboru z tej listy).

Ważne informacje:

 • Arie nie mogą się powtarzać.
 • Na każdym etapie wyłączone są utwory kompozytorów rosyjskich.
 • W wypadku przekroczenia limitu czasu, Jury ma prawo przerwać prezentację.
 • Organizacja nie zwraca zawodnikom poniesionych kosztów podróży i noclegów.
 • Organizator konkursu zapewnia akompaniatora.
 • Uczestnicy muszą prezentować się na wszystkich etapach konkursu z materiałami nutowymi dla towarzyszących pianistów lub przesłać materiały nutowe drogą elektroniczną na adres competition@mfpkis.pl do dnia 20 sierpnia 2023 roku.
 • Uczestnik może wystąpić z własnym akompaniatorem, jednakże na swój koszt.
 • Kolejność występów nastąpi w drodze alfabetycznej.

Rejestrując się, uczestnik Międzynarodowego Konkursu Operowego wyraża zgodę na nagrywanie audio i wideo oraz wykonywanie zdjęć przez organizatora lub osoby i instytucje przez niego wyznaczone na wszystkich etapach konkursu, podczas prób i wykonywania pracy konkursowej.

Uczestnik przenosi na Fundację wszelkie prawa do zdjęć, nagrań audio i wideo, jak wskazano powyżej, do dowolnego wykorzystania i rozpowszechniania bez ograniczeń czasowych i terytorialnych za pomocą wszelkich środków przekazu (na przykład transmisje telewizyjne, internet, projekcje publiczne, optyczne, magnetyczne, informatyczne, papierowe itp.) do działań archiwalnych i promocyjnych.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne ryzyko i szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą powstać u uczestników podczas trwania całego Konkursu.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania Konkursu z przyczyn losowych i sił wyższych. W przypadku wycofania inicjatywy przez Fundację, otrzymane opłaty rejestracyjne zostaną zwrócone w całości.

Zgłoszenie do Konkursu zobowiązuje uczestnika do akceptacji wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie (na niniejszej stronie).

Przesłuchania konkursowe oraz koncerty Festiwalowe odbywać się będą na sali głównej Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek 37-700 Przemyśl, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1

Pobierz plik Application form.docx

Dyrektor artystyczny

Victor Yankowskyi

VICTOR YANKOWSKYI - Swoją edukację muzyczną rozpoczął w Kolegium Muzycznym w Drohobyczu w klasie gitary (2010-2014) i śpiewu solowego (2011-2014). Następnie kontynuował kształcenie wokalne w Akademii Muzycznej we Lwowie (2016-2018), gdzie uzyskał tytuł licencjata. Technikę wokalną doskonalił, studiując pod kierunkiem prof. Kornela Siatetsky’ego – wybitnego tenora ukraińskiego oraz na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie śpiewu solowego dr hab. Ewy Biegas.

Viktor Yankovskyi jest laureatem licznych nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach wokalnych:

 • Grand Prix na Konkursie Wokalnym „Złota Róża” (Lwów, 2015)
 • Grand Prix Richard Wagner Award podczas IV Competition Michael Stricharz Foundation for Young Opera Singers (Lwów, 2019)
 • I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym „New Years International Vocal Competition” w Wiedniu (Wiedeń 2021)
 • I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym „Bella voce” w Busku-Zdroju (Busko-Zdrój, 2019)
 • II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków (Częstochowa, 2019)
 • III nagroda Labia Callegaro Prize 2020
 • nagroda specjalna za najlepsze wykonanie polskiej arii operowej podczas IV Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura (Bytom, 2019)
 • wyróżnienie podczas Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Zdzisława Skwary w Mławie (Mława, 2019)
 • finalista „The Wassyl Slipak Young Vocalists Competition” (Lwów, 2017)
 • finalista Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju (Krynica-Zdrój, 2019)

Pianiści konkursowi

Aleksander Teliga Zdjęcie autorstwa Karpati&Zarewicz

ALEKSANDER TELIGA - Pianista, korepetytor, vocal coach. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2016-2021 był uczestnikiem Programu Kształcenia Młodych Talentów — Akademii Operowej Teatru Wielkiego — Opery Narodowej, gdzie doskonalił swój warsztat pod kierunkiem Eytana Pessena.

Umiejętności w zakresie pracy ze śpiewakami rozwijał podczas kursów mistrzowskich prowadzonych przez takie autorytety jak: Helmut Deutsch, Thomas Lausmann, Hedwig Fassbender, Izabella Kłosińska, Lech Napierała, Maciej Pikulski, Francesco Massimi, Siergiej Leiferkus, Anna Marchwińska, René Massis, Olga Pasiecznik, Matthias Rexroth, Tobias Truniger, Mariusz Kwiecień i Neil Shicoff. Współpracował z tej miary dyrygentami co: Friedrich Haider, Patrick Fournillier, José Maria Florêncio, Benjamin Bayl, Tadeusz Kozłowski, Grzegorz Nowak, Marcin Sompoliński, Stefan Plewniak, Andrzej Knap, Michał Klauza, Krzysztof Penderecki i inni.

Koncertował m.in. w Oper Frankfurt, Opéra de Marseille, Teatro Ghione w Rzymie, Teatrze Wielkim — Operze Narodowej w Warszawie, Warszawskiej Operze Kameralnej, Operze Śląskiej w Bytomiu, Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Występował także na scenach w Austrii, Szwajcarii, Czechach, Słowacji, Białorusi, Hiszpanii oraz Korei Płd. Jako pianista konkursowy towarzyszył śpiewakom m.in. na: Concorso Lirico Internazionale Ottavio Ziino w Rzymie (2022), X oraz XI Międzynarodowym Konkursie Moniuszkowskim w Warszawie (2019, 2022), Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu (2021, 2023) oraz Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Bogdana Paprockiego w Bydgoszczy gdzie otrzymał Nagrodę Specjalną dla wyróżniającego się pianisty (2021). W charakterze pianisty-korepetytora solistów brał udział w przygotowaniu ponad 30 produkcji operowych. Współpracował z Warszawską Operą Kameralną, Operą Śląską w Bytomiu, Operą Bałtycką w Gdańsku oraz Teatrem Wielkim w Poznaniu. Od 2021 roku jest związany zawodowo z Teatrem Wielkim — Operą Narodową w Warszawie.Joanna Steczek

Joanna Marta Steczek jest absolwentką Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Od 2000 roku jest wykładowcą macierzystej uczelni. Współpracuje jako kameralistka i korepetytor operowy z wybitnymi śpiewakami i pedagogami śpiewu. Od 2005 roku współpracuje z Zespołem Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, z którym ma w dorobku wiele prawykonań polskiej i światowej muzyki współczesnej.

Współpracuje jako kameralistka i korepetytor operowy z: Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Filharmonią Śląską, Filharmonią Podlaską, Filharmonią Krakowską, Filharmonią Łódzką, a także z większością teatrów operowych w Polsce, m.in. Operą Śląską, Operą Operą Wrocławską, Operą Podlaską, Operą Kameralną w Warszawie, a także z Opera di Lucca i Operą w Linz.

Prowadzi czynną działalność na kursach mistrzowskich i wielu konkursach wokalnych, m.in. Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Ady Sari w Nowym Sączu, Międzynarodowym Konkursie Operowym w Bilbao (Hiszpania), Międzynarodowym Konkursie Operowym w Karlowych Warach (Czechy), Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Marii Montserrat Caballe w Barcelonie (Hiszpania), Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Imricha Godina w Vrable, Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. K. Jamroz w Kielcach, Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. B. Paprockiego w Bydgoszczy czy Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. S. Moniuszko w Warszawie. Oprócz działalności pedagogicznej i korepetytorskiej prowadzi działalność koncertową w kraju i za granicą.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z  Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka” realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

We współpracy z Przemyskim Centrum Kultury i  nauki „ZAMEK”.

Galeria