O nas

Małopolska Fundacja Promocji Kultury i Sztuki powstała w 2019 roku, a jej głównym celem jest działalność artystyczna i edukacyjna oraz promowanie kultury, sztuki i muzyki polskiej. Zajmuje się ona również organizacją festiwali, koncertów, warsztatów o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych „U Ignasia”- głównie kursy gry na instrumentach muzycznych, zajęcia umuzykalniające i wokalne.

Współpracujemy z instytucjami samorządowymi, niepublicznymi i państwowymi organizującymi wydarzenia artystyczne, a także z Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, wspierając jej działania edukacyjne i dydaktyczne.

Wszystkie działania Fundacji nakierowane są na rozwój zdolności muzycznych oraz ciągłe podnoszenie świadomości artystycznej odbiorców sztuki.

Lata doświadczeń Fundatorów oraz współpracowników Fundacji przekładają się na sprawne organizowanie przedsięwzięć artystycznych na terenie nie tylko Krakowa, ale też całej Polski, a nawet Europy. Aktywna oraz systematyczna współpraca ze znanymi artystami zapewnia wysoki poziom realizowanych projektów.

Doświadczenie Prezes Zarządu Fundacji opiera się na wieloletniej współpracy z innymi organizacjami takimi jak na przykład Krakowska Fundacja Sztuki czy Agencja Artystyczna Kameny, mogącymi poszczycić się realizacją wydarzeń artystycznych wielkiego formatu, jak chociażby Lubomirski Festival, Wspólny Front, Szukam was, czy pozycje wydawnicze „Poezye - Antoni Waśkowski”, „36 wierszy o niepokoju”, „Nad nami orzeł biały”, oraz rozmaitych przedsięwzięć w ramach otrzymanych dotacji.

statut
Pobierz statut

Zarząd

Ilona Tomera-Chmiel

Prezes Zarządu

Absolwentka wydziałów rytmiki i fortepianu w Liceum Muzycznym im. F. Chopina w Krakowie (1991), ukończyła studia magisterskie na Akademii Muzycznej w Krakowie (1996), studium Carla Orffa na Akademii Muzycznej w Warszawie (2002), absolwentka podyplomowych studiów Organizacji i Zarządzania Oświatą na Akademii Pedagogicznej w Krakowie (2004).

Doświadczenie pedagogiczne uzupełnia podczas kursów oraz warsztatów pedagogicznych i metodycznych. Prowadzi szkolenia oraz seminaria i szkolenia dla nauczycieli szkół muzycznych I stopnia. Od 1996 pracuje jako nauczyciel przedmiotów teoretyczno-muzycznych Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, od 2012 pełni funkcję kierownika sekcji teorii muzyki.

Od 2014 sprawuje opiekę nad przebiegiem praktyk pedagogicznych oraz prowadzi zajęcia z metodyki nauczania rytmiki w POSM II st. im. F. Chopina, w ramach współpracy z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prowadzi zajęcia metodyki szkolnego nauczania przedmiotów muzykologicznych wraz z praktykami pedagogicznymi. Autorka piosenek dla dzieci opublikowanych przez wydawnictwo Impuls pt. „Piosenki dla dzieci dużych i małych” pod red. A. Komosy. (2001), współautorka serii podręczników dla uczniów szkół muzycznych „Nasza muzyka” (2006-2011), „Nowego solfeżu” (2012), oraz „Naszego muzycznego elementarza” (2014), wraz z dodatkami dla nauczycieli, zeszytami dla uczniów oraz tablicami dydaktycznymi opublikowanymi przez wydawnictwo „Euterpe”.

  • 2005 -2008 prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie - „Menuet G – dur”, od 2008 członek Zarządu,
  • 2014 - 2019 Prezes Zarządu Kakowskiej Fundacji Sztuki,
  • 2019 - Fundator i Prezes Zarządu Małopolskiej Fundacji Promocji Kultury i Sztuki.

Paweł Chmiel

Wiceprezes Zarządu
  • Fundator Małopolskiej Fundacji Promocji Kultury i Sztuki, miłośnik oraz propagator kultury i muzyki polskiej. Współpracował aktywnie w organizacji wielu przedsięwzięć kulturalnych, zaangażowany w działania prospołeczne i edukacyjne. Z wykształcenia oraz zamiłowania informatyk.

Projekty

Rok Żeleńskiego
Dni Żeleńskiego
Pieśni Walki i Tęsknoty
Wisłocki online!
100-lecie Bitwy Warszawskiej
sonaty.pl

Edukacja

Konkursy

Konkursy organizowane są przy współpracy z OSM I st. w Krakowie. Przeznaczone są dla wszystkich uczniów szkoły. Umożliwiają realizację zainteresowań i pasji dzieci w zakresie sztuk plastycznych i muzycznych. Dzieci sprawdzają swoją wiedzę, grają i śpiewają, tańczą, rywalizują w trudnych ćwiczeniach słuchowych, a także prezentują wszechstronne talenty plastyczne.

"U Ignasia"

Zajęcia artystyczne „U Ignasia” są przeznaczone dla dzieci 4-, 5-, i 6-letnich. Założeniem zajęć jest wspieranie indywidualnego rozwoju i zainteresowań muzycznych dzieci oraz rozwijanie ich zdolności artystycznych, kreatywności, oraz pasji w zakresie muzyki. Prowadzone są na podstawie autorskiego programu zajęć umuzykalniających i dedykowane dzieciom, które chcą poprzez zabawę przy muzyce rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Wydarzenia

Fundacja organizuje różnorodne wydarzenia artystyczne, których celem jest podniesie poczucia estetycznego młodych odbiorców oraz umożliwienie im szerszego kontakt ze sztuką.

Lokalizacja

Kontakt

Zgadzam się na warunki opisane w polityce prywatności.
Dziękujemy za kontakt.