O nas

Małopolska Fundacja Promocji Kultury i Sztuki powstała w 2019 roku, a jej głównym celem jest działalność artystyczna i edukacyjna oraz promowanie kultury, sztuki i muzyki polskiej. Zajmuje się ona również organizacją festiwali, koncertów, warsztatów o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych „U Ignasia”- głównie kursy gry na instrumentach muzycznych, zajęcia umuzykalniające i wokalne.

Współpracujemy z instytucjami samorządowymi, niepublicznymi i państwowymi organizującymi wydarzenia artystyczne, a także z Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, wspierając jej działania edukacyjne i dydaktyczne.

Wszystkie działania Fundacji nakierowane są na rozwój zdolności muzycznych oraz ciągłe podnoszenie świadomości artystycznej odbiorców sztuki.

Lata doświadczeń Fundacji przekładają się na sprawne organizowanie przedsięwzięć artystycznych na terenie nie tylko Krakowa, ale też całej Polski, a nawet Europy. Aktywna oraz systematyczna współpraca ze znanymi artystami zapewnia wysoki poziom realizowanych projektów.

Doświadczenie Fundacji opiera się na wieloletniej współpracy z innymi organizacjami takimi jak na przykład Krakowska Fundacja Sztuki czy Agencja Artystyczna Kameny, mogącymi poszczycić się realizacją wydarzeń artystycznych wielkiego formatu, jak chociażby Lubomirski Festival, Wspólny Front, Szukam was, czy pozycje wydawnicze „Poezye - Antoni Waśkowski”, „36 wierszy o niepokoju”,„Nad nami orzeł biały”, oraz rozmaitych przedsięwzięć w ramach otrzymanych dotacji.

statut
Pobierz statut

Zarząd

Paweł Chmiel

Prezes Zarządu

Fundator Małopolskiej Fundacji Promocji Kultury i Sztuki, miłośnik oraz propagator kultury i muzyki polskiej. Współpracował aktywnie w organizacji wielu przedsięwzięć kulturalnych, zaangażowany w działania prospołeczne i edukacyjne. Z wykształcenia oraz zamiłowania informatyk. W latach 2019-2022 Wiceprezes Zarządu Fundacji, następnie Prezes Małopolskiej Fundacji Promocji Kultury i Sztuki.

Projekty

Przemyski festiwal sztuki wokalnej
Bajkowe melodie
Rok Żeleńskiego
Dni Żeleńskiego
Pieśni Walki i Tęsknoty
Wisłocki online!

Edukacja

"U Ignasia"

Zajęcia artystyczne „U Ignasia” są przeznaczone dla dzieci 4-, 5-, i 6-letnich. Założeniem zajęć jest wspieranie indywidualnego rozwoju i zainteresowań muzycznych dzieci oraz rozwijanie ich zdolności artystycznych, kreatywności, oraz pasji w zakresie muzyki. Prowadzone są na podstawie autorskiego programu zajęć umuzykalniających i dedykowane dzieciom, które chcą poprzez zabawę przy muzyce rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Lokalizacja

Kontakt

Zgadzam się na warunki opisane w polityce prywatności.
Dziękujemy za kontakt.