"U ignasia"

Główny plakat

Dzięki Wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury już w roku szkolnym 2024/2025 otwieramy naszą filię w powiecie Limanowskim!

W ramach zadania wykonano remont oraz adaptację budynku starej sali gimnastycznej w Sechnej. I etap prac przystosowawczych obejmowqł wykonanie:

  • wymiany okien - stare, nieszczelne i uszkodzone okna zostały wymienione na nowe, a drzwi wymienione na nowe
  • modernizacji instalacji c.o. - piece węglowe zostały wymienione na przygotowaną elektryczną instelecję c.o.
  • zmodernizowania instalacji przyłączenia

Wykonano remont pomieszczeń oraz zagospodarowano teren wokół budynku.

Galeria

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.