Bajkowe melodie 2023

Główny plakat

Kolejny projekt Małopolskiej Fundacji Kultury i Sztuki „Bajkowe Melodie” to interaktywne koncerty symfoniczne dla dzieci. Celem projektu jest przybliżanie młodym adeptom sztuki pojęcia muzyki klasycznej oraz stworzenie dla nich szansy na szersze zetknięcie się z „kulturą wysoką” poprzez interaktywny koncert animowany. Konferansjer wraz z dyrygentem wskazują ją jako alternatywne rozwiązanie dla obecnie promowanego konsumpcyjnego stylu życia. Rezultatem projektu jest zmiana postrzegania muzyki klasycznej przez dzieci, podniesienie ich wiedzy na jej temat oraz przekazanie im ideałów dotyczących muzyki klasycznej. Inspiracją dla projektu stały się „Poranki Bernsteina” – wzorowane na słynnym cyklu edukacyjnym prowadzonym przez Bernsteina z Filharmonią Nowojorską.

Na zaproszenie Vice Minister Anny Schmidt i pod Jej Honorowym Patronatem, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i gościnności Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, odbyły się dwa koncerty symfoniczne dla najmłodszych mieszkańców Jarosławia.

W koncertach pt. „Bajkowe melodie” pod batutą Sebastiana Perłowskiego wzięli udział muzycy Orkiestry Akademii Beethovenowskiej, Perła Band, Karolina Leszko oraz Marcin Jajkiewicz.

Galeria

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki
26 września 2023 roku
Dofinansowano z budżetu państwa — ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano z budżetu państwa — ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.