Bajkowe melodie

Główny plakat

Projekt Małopolskiej Fundacji Kultury i Sztuki „Bajkowe Melodie” to interaktywne koncerty symfoniczne dla dzieci. Celem projektu jest przybliżanie młodym adeptom sztuki pojęcia muzyki klasycznej oraz stworzenie dla nich szansy na szersze zetknięcie się z „kulturą wysoką” poprzez interaktywny koncert animowany. Konferansjer wraz z dyrygentem wskazują ją jako alternatywne rozwiązanie dla obecnie promowanego konsumpcyjnego stylu życia. Rezultatem projektu jest zmiana postrzegania muzyki klasycznej przez dzieci, podniesienie ich wiedzy na jej temat oraz przekazanie im ideałów dotyczących muzyki klasycznej. Inspiracją dla projektu stały się „Poranki Bernsteina” – wzorowane na słynnym cyklu edukacyjnym prowadzonym przez Bernsteina z Filharmonią Nowojorską.

Pierwszy koncert „Bajkowych Melodii” odbył się w Kinoteatrze Uciecha w Krakowie 01 czerwca 2010 roku i cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Następnie w latach 2011-2016 organizowane były trasy koncertowe przez Fundację Bielecki Art, która przekazała obecnie licencje Małopolskiej Fundacji Kultury i Sztuki w celu reaktywacji projektu. Koncerty „Bajkowych Melodii” były już kilkukrotnie wspieranie przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura Interwencje”. Na scenie pojawiała się Orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Sebastiana Perłowskiego, a towarzyszył jej bajkowo przebrany konferansjer i soliści.

Galeria

Sechna - Dom Pracy Twórczej Kamenówka (scena plenerowa)
2 września 2022 roku
Krosno - Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
13 września 2022 roku

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura — Interwencje. Edycja 2022.