100-lecie Bitwy Warszawskiej

100-lecie sojuszu polsko-ukraińskiego

PROJEKT MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI PROMOCJI KULTURY SZTUKI

Na stulecie „Cudu nad Wisłą” przygotowany został cykl video-artów do muzyki duetu polsko-ukraińskiego z programem pieśni polskich i ukraińskich tego okresu, które zostały opublikowane w sieci w rocznice bitew.

Wykorzystano między innymi pieśni:

„Bitwa Warszawska”, zwyczajowo nazywana „Cudem nad Wisłą”, stoczona była w dniach 13–25 sierpnia 1920r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią. Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych był Józef Piłsudski, a szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – Tadeusz Rozwadowski.

Wybór pieśni polskich i ukraińskich oraz wskazanie wykonawców - artystów z Polski (Grzegorz Biegas) i Ukrainy (Viktor Yankovskyi) nawiązują do współpracy, jaką podjęły wojska obu narodów w tej kampanii.

Do muzyki zostały stworzone video-arty nawiązujące do marszu legionistów i bitew "Cudu nad Wisłą". Wykonała je Artystka Animatorka (Krakowska Akademia Sztuk Pięknych) Paulina Stępień wykorzystując filmy dokumentalne z okresu 20-lecia Międzywojennego, zdjęcia z repozytorium cyfrowego, autorsko wplatając animacje artystyczne własnej koncepcji.

W ramach współpracy z Krakowskim Oddziałem IPN pieśni zostaną opublikowane również jako nośnik optyczny CD.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.